Regulamin

§ 1 Definicje ogólne 1. Regulamin - niniejszy regulamin określa zasady korzystania z internetowej bazy informacyjnej swiadczeniazdrowotne.pl 2. Baza swiadczeniazdrowotne.pl oznacza internetową stronę informacyjną zawierającą świadczenia zdrowotne, lekarzy specjalistów, szpitali. 3. Użytkownik – użytkownikiem nazywana jest osoba fizyczna, która korzysta z serwisu, bazy swiadczeniazdrowotne.pl 4. Usługodawca – usługodawcą nazywany jest właściciel strony swiadczeniazdrowotne.pl 5. Serwis – serwisem nazywana jest strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę pod adresem internetowym swiadczeniazdrowotne.pl 6. Prawo konsumenckie to przepisy obowiązującego w Polsce, przyznające Konsumentom uprawienia w relacjach z przedsiębiorcą, w tym przepisy z ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287).   § 2 Postanowienia ogólne 1. Operatorem strony swiadczeniazdrowotne.pl jest Usługodawca 2. Usługodawca świadczy usługi, które umożliwiają: a. bezpłatny dostęp do informacji w Serwisie dotyczących lekarzy, placówek, nazw, danych teleadresowych oraz zakresu świadczonych usług na NFZ b. dostęp do informacji w Serwisie w postaci artykułów tematycznych c. kontakt z Usługodawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego. 3. Korzystanie z portalu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 4. W przypadku naruszenia lub kradzieży mienia swiadczeniazdrowotne.pl , właściciel będzie domagał się odszkodowania na drodze sądowej 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od pewnych usług świadczonych w ramach pracy serwisu. Informacje o wprowadzonych płatnych usługach, zostaną zaktualizowane w Regulaminie z wyprzedzeniem. § 3 Odpowiedzialność za treść 1. Serwis swiadczeniazdrowotne.pl oraz zamieszczone na nim treści mają charakter informacyjny 2. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany informacji, jej uzupełniania czy też całkowitego usunięcia. 3 Właściciel nie może zagwarantować iż treści są odpowiednie dla celów użytkownika. 4. Wszystkie dane są pobrane z ogólnodostępnej bazy udostępnianej publicznie – właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieprawidłowości w aktualizacji bazy. 5. Każda informacja, komentarz lub uwaga wpisana na swiadczeniazdrowotne.pl może być moderowana i/lub usunięta na wyraźną prośbę przesłaną przez formularz kontaktowy 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione komentarze przez użytkowników.   § 4 Prawa autorskie 1. Serwis swiadczeniazdrowotne.pl i jego cała treść, konstrukcja, kod oraz szata graficzna są wyłączną własnością właściciela i chroniona jest prawem autorskim na całym świecie. 2. Usługodawca informuje, że na stronie zamieszczone przez niego artykuły, opisy, zdjęcia i formularze elektroniczne są chronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288). 3. Właściciel zabrania kopiowania treści, grafiki lub informacji zawartych na stronie. Złamanie warunków praw autorskich, będzie skutkowało skierowaniem sprawy do sądu właściwego.   § 5 Informacje techniczne 1. Każda przeglądarka może w inny sposób wyświetlać zgromadzoną bazę  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia usług w związku z pracami technicznymi. 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wyłączenia serwisu bez uprzedzenia i podania przyczyny.   § 6 Polityka plików ‚cookies' Administrator może gromadzić w ramach swiadczeniazdrowotne.pl dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. § 7 Postanowienia końcowe 1. Prawem właściwym dla postanowień Regulaminu jest prawo polskie. 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 3. Usługodawca ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu bez uprzedniego informowania użytkowników. 4. Wszelkie zgłoszenia, zastrzeżenia proszę kierować przez formularz kontaktowy w zakładce kontakt.