Świadczenia opieki zdrowotnej

Tu znajdziesz poradnie, gabinety, punkty szczepień, laboratoria, badania, przychodnie oraz wiele innych świadczeń na NFZ oraz prywatnie. Wybierz spośród wielu, sprawdź numer telefonu oraz adres.

A

B

D

E

G

H

I

L

M

O

Oddział Alergologiczny
Oddział Alergologiczny Dla Dzieci
Oddział Anestezjologii
Oddział Anestezjologii I Intensywnej Terapii
Oddział Anestezjologii I Intensywnej Terapii Dla Dzieci
Oddział Angiologiczny
Oddział Audiologiczno-Foniatryczny
Oddział Audiologiczno-Foniatryczny Dla Dzieci
Oddział Chirurgiczny Ogólny
Oddział Chirurgiczny Ogólny Dla Dzieci
Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej
Oddział Chirurgii Naczyniowej
Oddział Chirurgii Onkologicznej
Oddział Chirurgii Onkologicznej Dla Dzieci
Oddział Chirurgii Plastycznej
Oddział Chirurgii Plastycznej Dla Dzieci
Oddział Chirurgii Stomatologicznej
Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Dla Dzieci
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Dla Dzieci
Oddział Chorób Metabolicznych
Oddział Chorób Metabolicznych Dla Dzieci
Oddział Chorób Płuc
Oddział Chorób Płuc Dla Dzieci
Oddział Chorób Tropikalnych
Oddział Chorób Wewnętrznych
Oddział Chorób Zakaźnych
Oddział Chorób Zakaźnych Dla Dzieci
Oddział Chorób Zawodowych
Oddział Dermatologiczny
Oddział Dermatologiczny Dla Dzieci
Oddział Diabetologiczny
Oddział Diabetologiczny Dla Dzieci
Oddział Dla Przewlekle Chorych
Oddział Dla Przewlekle Chorych Dla Dzieci
Oddział Dzienny Dla Osób Z Autyzmem Dziecięcym
Oddział Dzienny Dla Osób Z Autyzmem Dziecięcym Dla Dzieci
Oddział Dzienny Psychiatryczny (Ogólny)
Oddział Dzienny Psychiatryczny (Ogólny) Dla Dzieci
Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny
Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny Dla Dzieci
Oddział Dzienny Psychogeriatryczny
Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia Od Alkoholu
Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia Od Alkoholu Dla Dzieci
Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia Od Substancji Psychoaktywnych
Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia Od Substancji Psychoaktywnych Dla Dzieci
Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych
Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych Dla Dzieci
Oddział Endokrynologiczny
Oddział Endokrynologiczny Dla Dzieci
Oddział Gastroenterologiczny
Oddział Gastroenterologiczny Dla Dzieci
Oddział Geriatryczny
Oddział Ginekologiczny
Oddział Ginekologii Onkologicznej
Oddział Gruľlicy I Chorób Płuc
Oddział Gruľlicy I Chorób Płuc Dla Dzieci
Oddział Hematologiczny
Oddział Hematologiczny Dla Dzieci
Oddział Hipertensjologiczny
Oddział Immunologii Klinicznej
Oddział Immunologii Klinicznej Dla Dzieci
Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Dla Dzieci
Oddział Kardiochirurgiczny
Oddział Kardiochirurgiczny Dla Dzieci
Oddział Kardiologiczny
Oddział Kardiologiczny Dla Dzieci
Oddział Leczenia Aids
Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacji)
Oddział Leczenia Gruľlicy
Oddział Leczenia Jednego Dnia
Oddział Leczenia Jednego Dnia Dla Dzieci
Oddział Leczenia Oparzeń
Oddział Leczenia Oparzeń Dla Dzieci
Oddział Leczenia Uzależnień
Oddział Leczenia Uzależnień Dla Dzieci
Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych
Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Dla Dzieci
Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych Po Substancjach Psychoaktywnych (Detoksykacji)
Oddział Medycyny Nuklearnej
Oddział Medycyny Paliatywnej
Oddział Medycyny Paliatywnej (Kod Wycofany)
Oddział Nefrologiczny
Oddział Nefrologiczny Dla Dzieci
Oddział Neonatologiczny
Oddział Neurochirurgiczny
Oddział Neurochirurgiczny Dla Dzieci
Oddział Neurologiczny
Oddział Neurologiczny Dla Dzieci
Oddział Niemowlęcy
Oddział Nowotworów Krwi
Oddział Obrażeń Wielonarządowych
Oddział Obrażeń Wielonarządowych Dla Dzieci
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Dla Dzieci
Oddział Odwykowy O Wzmocnionym Zabezpieczeniu
Oddział Odwykowy O Wzmocnionym Zabezpieczeniu Dla Dzieci
Oddział Okulistyczny
Oddział Okulistyczny Dla Dzieci
Oddział Onkologiczny
Oddział Onkologiczny Dla Dzieci
Oddział Onkologii I Hematologii Dziecięcej
Oddział Onkologii Klinicznej/Chemioterapii
Oddział Onkologii Klinicznej/Chemioterapii Dla Dzieci
Oddział Otorynolaryngologiczny
Oddział Otorynolaryngologiczny Dla Dzieci
Oddział Paraplegii I Tetraplegii
Oddział Patologii Ciąży
Oddział Pediatryczny
Oddział Położnictwa I Neonatologii
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
Oddział Położniczy
Oddział Psychiatrii Sądowej
Oddział Psychiatrii Sądowej O Maksymalnym Zabezpieczeniu
Oddział Psychiatrii Sądowej O Wzmocnionym Zabezpieczeniu
Oddział Psychiatrii Sądowej O Wzmocnionym Zabezpieczeniu Dla Dzieci
Oddział Psychiatryczny (Ogólny)
Oddział Psychiatryczny (Ogólny) Dla Dzieci
Oddział Psychiatryczny Dla Chorych Na Gruľlicę
Oddział Psychiatryczny Dla Chorych Somatycznie
Oddział Psychiatryczny Dla Przewlekle Chorych
Oddział Psychogeriatryczny
Oddział Radioterapii
Oddział Rehabilitacji Dla Uzależnionych Od Substancji Psychoaktywnych Ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychotycznymi
Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu
Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu Dla Dzieci
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Dla Dzieci
Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej
Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej
Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej Dla Dzieci
Oddział Rehabilitacyjny
Oddział Rehabilitacyjny Dla Dzieci
Oddział Rehabilitacyjny Dla Uzależnionych Od Substancji Psychoaktywnych
Oddział Rehabilitacyjny Dla Uzależnionych Od Substancji Psychoaktywnych Dla Dzieci
Oddział Reumatologiczny
Oddział Reumatologiczny Dla Dzieci
Oddział Terapii Dla Uzależnionych Od Alkoholu Ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychotycznymi
Oddział Terapii Dla Uzależnionych Od Substancji Psychoaktywnych Ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychotycznymi
Oddział Terapii Uzależnienia Od Alkoholu
Oddział Terapii Uzależnienia Od Substancji Psychoaktywnych
Oddział Terapii Uzależnienia Od Substancji Psychoaktywnych Dla Dzieci
Oddział Toksykologiczny
Oddział Transplantacji Płuc
Oddział Transplantacji Szpiku
Oddział Transplantacji Szpiku Dla Dzieci
Oddział Transplantacji Trzustki
Oddział Transplantacji Wątroby
Oddział Transplantologiczny
Oddział Transplantologiczny Dla Dzieci
Oddział Udarowy
Oddział Urologiczny
Oddział Urologiczny Dla Dzieci
Oddział Uzdrowiskowy Rehabilitacji Sanatoryjnej
Oddział Uzdrowiskowy Rehabilitacji Szpitalnej
Oddział Uzdrowiskowy Sanatoryjny
Oddział Uzdrowiskowy Sanatoryjny Dla Dzieci
Oddział Uzdrowiskowy Szpitalny
Oddział Uzdrowiskowy Szpitalny Dla Dzieci
Oddział Wieloprofilowy Zabiegowy
Oddział Wieloprofilowy Zabiegowy Dla Dzieci
Oddział Wieloprofilowy Zachowawczy
Oddział/Ośrodek Alzheimerowski
Oddział/Ośrodek Alzheimerowski Dla Dzieci
Oddział/Ośrodek Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacji)
Oddział/Ośrodek Leczenia Uzależnień
Oddział/Ośrodek Leczenia Zespołów Abstynencyjnych Po Substancjach Psychoaktywnych (Detoksykacji)
Oddział/Ośrodek Rehabilitacji Dla Uzależnionych Od Substancji Psychoaktywnych Ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychotycznymi
Oddział/Ośrodek Rehabilitacyjny Dla Uzależnionych Od Substancji Psychoaktywnych
Oddział/Ośrodek Terapii Dla Uzależnionych Od Substancji Psychoaktywnych Ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychotycznymi
Oddział/Ośrodek Terapii Uzależnienia Od Alkoholu
Oddział/Ośrodek Terapii Uzależnienia Od Substancji Psychoaktywnych
Oddział/Zespół Chirurgii Jednego Dnia
Opieka Domowa, Rodzinna
Opieka Domowa, Rodzinna Dla Dzieci
Ośrodek Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacji)
Ośrodek Leczenia Uzależnień Bliżej Niescharakteryzowanych
Ośrodek Leczenia Uzależnień Bliżej Niescharakteryzowanych Dla Dzieci
Ośrodek Leczenia Uzależnień Stacjonarny
Ośrodek Leczenia Zespołów Abstynencyjnych Po Substancjach Psychoaktywnych (Detoksykacji)
Ośrodek Opieki Medycznej Dzienny
Ośrodek Opieki Medycznej Dzienny Dla Dzieci
Ośrodek Rehabilitacji Dla Uzależnionych Od Substancji Psychoaktywnych Ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychotycznymi
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dla Dzieci
Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej
Ośrodek Rehabilitacji Pulmonologicznej
Ośrodek Rehabilitacyjny Dla Uzależnionych Od Substancji Psychoaktywnych
Ośrodek Rehabilitacyjny Dla Uzależnionych Od Substancji Psychoaktywnych Dla Dzieci
Ośrodek Terapii Dla Uzależnionych Od Alkoholu Ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychotycznymi
Ośrodek Terapii Dla Uzależnionych Od Substancji Psychoaktywnych Ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychotycznymi
Ośrodek Terapii Hiperbarycznej
Ośrodek Terapii Hiperbarycznej Dla Dzieci
Ośrodek Terapii Uzależnienia Od Alkoholu
Ośrodek Terapii Uzależnienia Od Alkoholu Dla Dzieci
Ośrodek Terapii Uzależnienia Od Substancji Psychoaktywnych
Ośrodek Terapii Uzależnienia Od Substancji Psychoaktywnych Dla Dzieci

P

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa
Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa Dla Dzieci
Poradnia (Gabinet) Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Poradnia (Gabinet) Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej Dla Dzieci
Poradnia (Gabinet) Lekarza Rodzinnego
Poradnia (Gabinet) Lekarza Rodzinnego Dla Dzieci
Poradnia (Gabinet) Nocnej I Świątecznej Opieki Zdrowotnej
Poradnia (Gabinet) Nocnej I Świątecznej Opieki Zdrowotnej Dla Dzieci
Poradnia (Gabinet) Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Poradnia (Gabinet) Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej Dla Dzieci
Poradnia (Gabinet) Pielęgniarki Rodzinnej
Poradnia (Gabinet) Pielęgniarki Rodzinnej Dla Dzieci
Poradnia (Gabinet) Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Poradnia (Gabinet) Podstawowej Opieki Zdrowotnej Dla Dzieci
Poradnia (Gabinet) Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Poradnia (Gabinet) Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej Dla Dzieci
Poradnia (Gabinet) Położnej Rodzinnej
Poradnia (Gabinet) Położnej Rodzinnej Dla Dzieci
Poradnia Alergologiczna
Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci
Poradnia Andrologiczna
Poradnia Andrologiczna Dla Dzieci
Poradnia Anestezjologiczna
Poradnia Anestezjologiczna Dla Dzieci
Poradnia Antynikotynowa
Poradnia Antynikotynowa Dla Dzieci
Poradnia Audiologiczna
Poradnia Audiologiczna Dla Dzieci
Poradnia Chemioterapii
Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej
Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej Dla Dzieci
Poradnia Chirurgii Naczyniowej
Poradnia Chirurgii Naczyniowej Dla Dzieci
Poradnia Chirurgii Ogólnej
Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci
Poradnia Chirurgii Onkologicznej
Poradnia Chirurgii Onkologicznej Dla Dzieci
Poradnia Chirurgii Plastycznej
Poradnia Chirurgii Plastycznej Dla Dzieci
Poradnia Chirurgii Ręki
Poradnia Chirurgii Ręki Dla Dzieci
Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
Poradnia Chirurgii Stomatologicznej Dla Dzieci
Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Dla Dzieci
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Dla Dzieci
Poradnia Chorób Błon Śluzowych Przyzębia
Poradnia Chorób Błon Śluzowych Przyzębia Dla Dzieci
Poradnia Chorób Metabolicznych
Poradnia Chorób Metabolicznych Dla Dzieci
Poradnia Chorób Naczyń
Poradnia Chorób Naczyń Dla Dzieci
Poradnia Chorób Odzwierzęcych I Pasożytniczych
Poradnia Chorób Odzwierzęcych I Pasożytniczych Dla Dzieci
Poradnia Chorób Płuc
Poradnia Chorób Płuc Dla Dzieci
Poradnia Chorób Tarczycy
Poradnia Chorób Tarczycy Dla Dzieci
Poradnia Chorób Tropikalnych
Poradnia Chorób Tropikalnych Dla Dzieci
Poradnia Chorób Wewnętrznych
Poradnia Chorób Wewnętrznych Dla Dzieci
Poradnia Chorób Zakaľnych
Poradnia Chorób Zakaľnych Dla Dzieci
Poradnia Chorób Zakaźnych
Poradnia Chorób Zakaźnych Dla Dzieci
Poradnia Dermatologiczna
Poradnia Dermatologiczna Dla Dzieci
Poradnia Diabetologiczna
Poradnia Diabetologiczna Dla Dzieci
Poradnia Dla Osób Z Autyzmem Dziecięcym
Poradnia Dla Osób Z Autyzmem Dziecięcym Dla Dzieci
Poradnia Domowego Leczenia Tlenem
Poradnia Domowego Leczenia Tlenem Dla Dzieci
Poradnia Endokrynologiczna
Poradnia Endokrynologiczna Dla Dzieci
Poradnia Endokrynologiczna Osteoporozy
Poradnia Endokrynologiczna Osteoporozy Dla Dzieci
Poradnia Endokrynologiczno-Ginekologiczna
Poradnia Endokrynologiczno-Ginekologiczna Dla Dzieci
Poradnia Endokrynologii I Diabetologii Dziecięcej
Poradnia Foniatryczna
Poradnia Foniatryczna Dla Dzieci
Poradnia Gastroenterologiczna
Poradnia Gastroenterologiczna Dla Dzieci
Poradnia Genetyczna
Poradnia Genetyczna Dla Dzieci
Poradnia Genetyczno-Onkologiczna
Poradnia Geriatryczna
Poradnia Geriatryczna Dla Dzieci
Poradnia Ginekologiczna
Poradnia Ginekologiczna Dla Dzieci
Poradnia Ginekologiczna Dla Dziewcząt
Poradnia Ginekologii Onkologicznej
Poradnia Gruľlicy I Chorób Płuc
Poradnia Gruľlicy I Chorób Płuc Dla Dzieci
Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc
Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc Dla Dzieci
Poradnia Hematologiczna
Poradnia Hematologiczna Dla Dzieci
Poradnia Hepatologiczna
Poradnia Hepatologiczna Dla Dzieci
Poradnia Immunologiczna
Poradnia Immunologiczna Dla Dzieci
Poradnia Kardiochirurgiczna
Poradnia Kardiochirurgiczna Dla Dzieci
Poradnia Kardiologiczna
Poradnia Kardiologiczna Dla Dzieci
Poradnia Kontroli Rozruszników I Kardiowerterów
Poradnia Kontroli Rozruszników I Kardiowerterów Dla Dzieci
Poradnia Kontroli Systemów Neuromodulacji
Poradnia Laktacyjna
Poradnia Laktacyjna Dla Dzieci
Poradnia laryngologiczna
Poradnia Leczenia Bólu
Poradnia Leczenia Bólu Dla Dzieci
Poradnia Leczenia Jaskry
Poradnia Leczenia Mukowiscydozy
Poradnia Leczenia Mukowiscydozy Dla Dzieci
Poradnia Leczenia Nerwic
Poradnia Leczenia Nerwic Dla Dzieci
Poradnia Leczenia Niepłodności
Poradnia Leczenia Obrzęku Limfatycznego
Poradnia Leczenia Oparzeń
Poradnia Leczenia Oparzeń Dla Dzieci
Poradnia Leczenia Ran Przewlekłych
Poradnia Leczenia Uzależnień
Poradnia Leczenia Uzależnień Dla Dzieci
Poradnia Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej
Poradnia Leczenia Zeza
Poradnia Leczenia Zeza Dla Dzieci
Poradnia Logopedyczna
Poradnia Logopedyczna Dla Dzieci
Poradnia Medycyny Nuklearnej
Poradnia Medycyny Paliatywnej
Poradnia Medycyny Paliatywnej Dla Dzieci
Poradnia Medycyny Pracy
Poradnia Medycyny Pracy Dla Dzieci
Poradnia Medycyny Sportowej
Poradnia Medycyny Sportowej Dla Dzieci
Poradnia Nadciśnienia Tętniczego
Poradnia Nadciśnienia Tętniczego Dla Dzieci
Poradnia Nefrologiczna
Poradnia Nefrologiczna Dla Dzieci
Poradnia Neonatologiczna
Poradnia Neurochirurgiczna
Poradnia Neurochirurgiczna Dla Dzieci
Poradnia Neurologiczna
Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci
Poradnia Nowotworów Krwi
Poradnia Nowotworów Krwi Dla Dzieci
Poradnia Okresu Przekwitania
Poradnia Okulistyczna
Poradnia Okulistyczna Dla Dzieci
Poradnia Onkologiczna
Poradnia Onkologiczna Dla Dzieci
Poradnia Onkologii I Hematologii Dziecięcej
Poradnia Ortodontyczna
Poradnia Ortodontyczna Dla Dzieci
Poradnia Osteoporozy
Poradnia Osteoporozy Dla Dzieci
Poradnia Otorynolaryngologiczna Dla Dzieci
Poradnia Patologii Ciąży
Poradnia Pediatryczna
Poradnia Pediatryczna Szczepień Dla Dzieci Z Grup Wysokiego Ryzyka
Poradnia Periodontologiczna Oraz Chorób Błon Śluzowych Przyzębia
Poradnia Planowania Rodziny I Rozrodczości
Poradnia Położniczo-Ginekologiczna
Poradnia Położniczo-Ginekologiczna Dla Dzieci
Poradnia Preluksacyjna
Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza (Hiv/Aids)
Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza (Hiv/Aids) Dla Dzieci
Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi
Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi Dla Dzieci
Poradnia Proktologiczna
Poradnia Proktologiczna Dla Dzieci
Poradnia Promocji Zdrowia
Poradnia Promocji Zdrowia Dla Dzieci
Poradnia Promocji Zdrowia Psychicznego
Poradnia Promocji Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci
Poradnia Protetyki Stomatologicznej
Poradnia Protetyki Stomatologicznej Dla Dzieci
Poradnia Psychogeriatryczna
Poradnia Psychogeriatryczna Dla Dzieci
Poradnia Psychologiczna
Poradnia Psychologiczna Dla Dzieci
Poradnia Psychosomatyczna
Poradnia Psychosomatyczna Dla Dzieci
Poradnia Radioterapii
Poradnia Radioterapii Dla Dzieci
Poradnia Rehabilitacji Kardiologicznej
Poradnia Rehabilitacji Kardiologicznej Dla Dzieci
Poradnia Rehabilitacji Narządu Ruchu
Poradnia Rehabilitacji Narządu Ruchu Dla Dzieci
Poradnia Rehabilitacji Neurologicznej
Poradnia Rehabilitacji Neurologicznej Dla Dzieci
Poradnia Rehabilitacyjna
Poradnia Rehabilitacyjna Dla Dzieci
Poradnia Reumatologiczna
Poradnia Reumatologiczna Dla Dzieci
Poradnia Seksuologiczna I Patologii Współżycia
Poradnia Seksuologiczna I Patologii Współżycia Dla Dzieci
Poradnia Stomatologiczna
Poradnia Stomatologiczna Dla Dzieci
Poradnia Stomatologii Zachowawczej
Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia
Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia Dla Dzieci
Poradnia Terapii Uzależnienia Od Substancji Psychoaktywnych
Poradnia Terapii Uzależnienia Od Substancji Psychoaktywnych Dla Dzieci
Poradnia Toksykologiczna
Poradnia Toksykologiczna Dla Dzieci
Poradnia Transplantologiczna
Poradnia Transplantologiczna Dla Dzieci
Poradnia Urologiczna
Poradnia Urologiczna Dla Dzieci
Poradnia Uzdrowiskowa
Poradnia Uzdrowiskowa Dla Dzieci
Poradnia Wad Postawy
Poradnia Wad Serca
Poradnia Wad Serca Dla Dzieci
Poradnia Wenerologiczna
Poradnia Wenerologiczna Dla Dzieci
Poradnia Zaburzeń I Wad Rozwojowych Dzieci
Poradnia Zaopatrzenia Ortopedycznego
Poradnia Zaopatrzenia Ortopedycznego Dla Dzieci
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci
Poradnia Żywieniowa
Poradnia Żywieniowa Dla Dzieci
Pracownia Akupresury I Akupunktury
Pracownia Akupresury I Akupunktury Dla Dzieci
Pracownia Badań Słuchu
Pracownia Badań Słuchu Dla Dzieci
Pracownia Cytologiczna
Pracownia Densytometryczna
Pracownia Densytometryczna Dla Dzieci
Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej (Laboratorium)
Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej (Laboratorium) Dla Dzieci
Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej
Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej Dla Dzieci
Pracownia Diagnostyki Obrazowej
Pracownia Dopasowania Systemów Implantów Słuchowych
Pracownia Dopasowania Systemów Implantów Słuchowych Dla Dzieci
Pracownia Elektrofizjologii
Pracownia Elektrofizjologii Dla Dzieci
Pracownia Endoskopii
Pracownia Endoskopii Dla Dzieci
Pracownia Genetyczna
Pracownia Hemodynamiki
Pracownia Hemodynamiki Dla Dzieci
Pracownia Histopatologii
Pracownia Lub Punkt Zaopatrzenia W Środki Optyczne
Pracownia Lub Punkt Zaopatrzenia W Środki Optyczne Dla Dzieci
Pracownia Lub Punkt Zaopatrzenia W Środki Pomocnicze
Pracownia Lub Punkt Zaopatrzenia W Środki Pomocnicze Dla Dzieci
Pracownia Lub Punkt Zaopatrzenia W Środki Wspomagania Słuchu
Pracownia Lub Punkt Zaopatrzenia W Środki Wspomagania Słuchu Dla Dzieci
Pracownia Lub Punkt Zaopatrzenia W Wyroby Medyczne Będące Przedmiotami Ortopedycznymi
Pracownia Lub Punkt Zaopatrzenia W Wyroby Medyczne Będące Przedmiotami Ortopedycznymi Dla Dzieci
Pracownia Lub Zakład Brachyterapii
Pracownia Lub Zakład Medycyny Nuklearnej
Pracownia Lub Zakład Teleradioterapii
Pracownia Mammografii
Pracownia Mammografii Dla Dzieci
Pracownia Pozytonowej Tomografii Emisyjnej
Pracownia Protetyki Dentystycznej
Pracownia Protetyki Dentystycznej Dla Dzieci
Pracownia Radiologii Zabiegowej
Pracownia Radiologii Zabiegowej Dla Dzieci
Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej
Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej Dla Dzieci
Pracownia Rezonansu Magnetycznego
Pracownia Rezonansu Magnetycznego Dla Dzieci
Pracownia Serologiczna
Pracownia Serologiczna Dla Dzieci
Pracownia Toksykologiczna
Pracownia Tomografii Komputerowej
Pracownia Tomografii Komputerowej Dla Dzieci
Pracownia Urodynamiczna
Pracownia Urodynamiczna Dla Dzieci
Pracownia Urządzeń Wszczepialnych Serca
Pracownia USG
Pracownia USG Dla Dzieci
Pracownia Ziołolecznictwa
Pracownia Ziołolecznictwa Dla Dzieci
Pracownie Inne
Punkt Felczerski
Punkt Felczerski Dla Dzieci
Punkt Pobrań Covid
Punkt Pobrań Krwi
Punkt Pobrań Krwi Dla Dzieci
Punkt Pobrań Materiałów Do Badań
Punkt Pobrań Materiałów Do Badań Dla Dzieci
Punkt Pobrań Tkanek I Szpiku Kostnego
Punkt Szczepień
Punkt Szczepień Dla Dzieci

R

S

W

Z

Zakład Patomorfologii
Zakład Patomorfologii Dla Dzieci
Zakład Rehabilitacji Leczniczej
Zakład Rehabilitacji Leczniczej Dla Dzieci
Zakład/Oddział Dzienny Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny
Zakład/Oddział Dzienny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Psychiatryczny
Zakład/Oddział Opiekuńczo-Leczniczy
Zakład/Oddział Opiekuńczo-Leczniczy Dla Dzieci
Zakład/Oddział Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny
Zakład/Oddział Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny Dla Dzieci
Zakład/Oddział Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
Zakład/Oddział Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Dla Dzieci
Zakład/Oddział Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Psychiatryczny
Zakład/Oddział Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Psychiatryczny Dla Dzieci
Zakład/Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej
Zakład/Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej Dla Dzieci
Zakład/Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej Dziennej
Zakład/Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej Dziennej Dla Dzieci
Zakład/Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej
Zakład/Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej Dla Dzieci
Zakład/Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej Dziennej
Zakład/Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej Dziennej Dla Dzieci
Zakład/Ośrodek Rehabilitacji Neurologicznej
Zakład/Ośrodek Rehabilitacji Neurologicznej Dziennej
Zakład/Ośrodek Rehabilitacji Pulmonologicznej
Zakład/Ośrodek Rehabilitacji Pulmonologicznej Dla Dzieci
Zespół Długoterminowej Opieki Domowej
Zespół Długoterminowej Opieki Domowej Dla Dzieci
Zespół Domowego Leczenia Tlenem
Zespół Domowej Dializoterapii Otrzewnowej
Zespół Domowej Dializoterapii Otrzewnowej Dla Dzieci
Zespół Leczenia Środowiskowego (Domowego)
Zespół Leczenia Środowiskowego (Domowego) Dla Dzieci
Zespół Leczenia Środowiskowego (Domowego) Dla Osób Z Autyzmem
Zespół Leczenia Środowiskowego (Domowego) Dla Osób Z Autyzmem Dla Dzieci
Zespół Opieki Domowej Przy Zakładzie/Oddziale Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Lub Opiekuńczo-Leczniczym Psychiatrycznym
Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy
Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy Dla Dzieci
Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny
Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny Dla Dzieci
Zespół Rehabilitacji Domowej
Zespół Rehabilitacji Domowej Dla Dzieci
Zespół Transportu Medycznego - Świadczenia Zdrowotne Udzielane W Specjalistycznym Środku Transportu
Zespół Transportu Medycznego - Świadczenia Zdrowotne Udzielane W Specjalistycznym Środku Transportu Dla Dzieci
Zespół Transportu Sanitarnego
Zespół Transportu Sanitarnego (Kod Wycofany)
Zespół Transportu Sanitarnego Dla Dzieci
Zespół Transportu Sanitarnego Dla Dzieci (Kod Wycofany)
Zespół Wyjazdowy Ogólny