Studia medyczne - Jak zostać lekarzem?

Studia medyczne - Jak zostać lekarzem?

Żeby zostać lekarzem ukończenie samych studiów medycznych to za mało. Każdy młodociany lekarz musi odbyć staż podyplomowy, a następnie zdać egzamin państwowy.

Po ukończeniu liceum i zdaniu matury student musi podjąć naukę na jednej z akademii medycznych. Studia trwają 6 lat i w ich trakcie nich student nabywa wiedzę biologiczną, chemiczną oraz fizyczną. Zapoznaje się ze wszystkimi zagadnieniami lekarskimi, które w przyszłości będą mu bardzo potrzebne.

Studia medyczne pomagają w zdobyciu ogólnej wiedzy medycznej. W trakcie nauki przyszły lekarz przechodzi zajęcia z anatomii, fizjologii, immunologii,chemii, biofizyki,genetyki, biologii czy farmakologii. Uczy się również wiadomości z pediatrii, pierwszej pomocy, propedeutyki medycznej oraz pielęgniarstwa. Natomiast w następnych latach studiów dochodzą jeszcze inne przedmioty, jak: chirurgia, kardiologia, psychiatria, neurologia, medycyna pracy, opieka paliatywna oraz okulistyka.

Na obecną chwilę w wielu miejscach Polski pojawiły się centra symulacji medycznej, gdzie studenci odbywają praktyczne zajęcia w symulowanych szpitalach, na fantomach lub z pacjentami, gdzie uczą się jak właściwie wykonać zabieg oraz jak komunikować się z pacjentami. Obowiązkiem lekarza adepta jest umieć słuchać, wystawiać diagnozę oraz potrafić porozumiewać się z pacjentem. Student taki powinien posiadać dużo empatii, życzliwości oraz komunikatywności. Musi umieć współpracować w dużym gronie ponieważ często przy stole operacyjnym znajduje się kilku specjalistów.

Gdy adept zdobędzie dyplom ma obowiązek zgłosić się do okręgowej izby lekarskiej w celu uzyskania tzw. ograniczonego prawa do wykonywania zawodu. Po uzyskaniu odpowiedniego dokumentu przyszły lekarz ma obowiązek odbyć 13-miesięczny kurs w jednej z placówek służby zdrowia. Po odbyciu praktyk młody lekarz musi zdać egzamin. Wtedy też musi uzyskać specjalizację, która trwa od 2-6 lat.

O ubieganie się tzw ograniczonego prawa do wykonywania zawodu student musi przynieść odpowiednie dokumenty:

  • wypełniony wniosek,

  • odpis dyplomu,

  • kserokopię dowodu osobistego,

  • zaświadczenie o stanie zdrowie,

  • zdjęcia legitymacyjne,

  • kserokopię NIP.

 

Wybranie specjalizacji przez rezydenta powinno nastąpić już na początku studiów, wtedy młody student stara się rozszerzać swoją wiedzę w danej dziedzinie lekarskiej. Na polskich uczelniach studenci mają wielki wachlarz odpowiednich kierunków specjalizacji. Po ukończeniu kilkuletniej specjalizacji lekarz po zdaniu egzaminów państwowych otrzymuje tytuł specjalisty w medycynie. Wtedy też rezydent zaczyna swoją pracę w szpitalu, za którą otrzymuje należną mu pensję i trwa kilka lat. Najdłużej trwającą specjalizacją to transplantologia kliniczna, która trwa od 7 do 10 lat oraz intensywna terapia oraz urologia dziecięca do 8 lat.

W Polsce mamy do wyboru 77 specjalizacji lekarskich.

Po zrobieniu specjalizacji lekarz może pracować w przychodni, w szpitalu, w przychodni specjalistycznej, w pogotowiu, w wojsku, może zostać lekarzem naukowcem lub wykładowcą na akademii medycznej. Bardzo często firmy farmaceutyczne poszukują lekarzy specjalistów, których bardzo często zatrudniają.